A A A

Geografski položaj

Čečava zauzima sjeveroistočni dio teslićke opštine. Prostire se na obroncima planine Javorova i leži u slivu rijeke Male Ukrine. Dr Milenko S. Filipović zapisuje: „Visoko po kosama i stranama u laktu koji čini rijeka Mala Ukrina raštrkane su „palanke" sela Čečave, jednog od retkih bosanskih sela čije je postojanje dokumentarno osvedočeno za srednji vijek."

Površina sela iznosi 78.070.597 t2 (7.807 hektara). Graniči se sa selima prnjavorske opštine: Gornjim Vijačanima i Kulašima, na sjeverozapadu, sa selima dobojske opštine Osrecima, Ljebom i Stanarima na sjeveroistoku, selima teslićke opštine Rastušom, Ukrinicom i Osivicom na istoku, Ronkovićem i Pribinićom na jugu i Šnjegotinom Gornjom na zapadu.

Granica sela ide od dvanaestog kilometra (ušće rijeke Osivice u Malu Ukrinu) u pravcu jugozapada brdom Nedića vis do Tisovca, preko Alijine i Brezine kose do Miljkovca. Od visa Miljkovac granica skreće prema sjeverozapadu preko visa Rovovi i Mala Hrastovača i izbija na Lipovu Glavu. Sa Lipove Glave granica skreće prema sjeveru na brdo Bogdanicu, pa preko Kreštalovca izbija na Šabanovu glavicu. Sa Šabanove glavice granica ide prema sjeveroistoku na Vučiće bare i preko brda Puškarnica izbija na brdo Grualj. Sa Grualja granica se spušta Kraljičinim brdom na Stupljanski put i izbija na velike Vinogradine i Prokop, a zatim brdima Velikom i Malom Bolobanovicom izbija na istočnu kotu 249. Dalje granica skreće u pravcu jugoistoka do rijeke Male Ukrine i ide njenim tokom do dvanaestog kilometra.

Administrativni centar sela je u slivu potoka Čečavice u Malu Ukrinu. U centru se nalazi osmogodišnja škola sa stambenom zgradom za nastavnike, ambulanta, pošta, veterinarska stanica, nekoliko prodavnica i kafana, diskoteka i dva frizerska salona.

Selo je smješteno na jedinom tranzitnom putu koji povezuje Teslić sa Dobojom i Prnjavorom. U vrijeme rata 1992/93. preko Čečave je išla jedina putna veza Teslića sa Dobojom i koridorom za Srbiju. Do rata, put je od Teslića bio asfaltiran do šesnaestog kilometra (do zaseoka Savkovići) a spojen asfraltom čitavim tokom tek nakon rata.

Lokalni putevi povezuju zaseoke Plane, Gornju Čečavu, Petkoviće i Prodanoviće.