A A A

Novi članak

1. Klik na SADRŽAJ - UPRAVLJANJE ČLANCIMA - DODAJ  NOVI ČLANAK

2. Popuni NASLOV, KATEGORIJU, ...

 

Dodavanje slika

Slike se dodaju u dva koraka

  1. upload na server
  2. umetanje u članak

Upload na Server: Kliknite Insert/Edit image

 jce upload 1

Odaberite folder u koji želite smjestiti slike (2).

jce upload 2

Napomena: Slike za 2015. godinu smiještati u folder stor_2015 (2). Uobičajni članak ima malu intro (Thubnail) sličicu koja se prikazuje na početnoj i veliku sliku koja se prikazuje u opširnijem-kompletnom prikazu članka. Ta prva- Thubnail slika na početnoj treba da bude širine 250px, druga velika slika može biti bilo koje veličine. 

 Nije potrebno prethodno smanjivati Thumbnail sliku na 250px, u sledećem koraku treba odabrati dimenziju a sistem će smanjiti sam.

 

 

 

 

 

  

jce upload 3.jpg

Čekirajte Thumbnail (1) i u polje width unesite vrijednost 250 (height vrijednost će se sama popuniti).

Browse (2)- odaberite sliku na računaru a zatim Upload (3).

 

Nakon završenog Upload-a mala slika je sačuvana u folderu stor_2015 kao i mala Thumbnail sličica u folderu Thubnaills (vidi sliku iznad (2) )

 

 

 

 

 

 

Umetanje slike u članak

U tabu Slike i linkovi odaberite slike za uvodnu-thumbnail i glavnu sliku 

 jce upload 4