A A A

Mlinovi

Značili su život na ovim prostorima...

Nekad mnogobrojni stari mlinovi, vodenice, u Čečavi i okolnim selima, danas predstavljaju pravu rijetkost. U prošlosti oni su imali značajnu ulogu za život na selu, međutim, kako se smanjivala potreba za njihovim korištenjem, tako su postepeno prepuštani zubu vremena, pa su mnogi nestali, neki su zapušteni, neki ostali neupotrebljivi, dok su samo pojedini još uvijek u upotrebi, mada ne u tolikoj mjeri kao nekada.

Život stanovništva u Čečavi održavao se na vlastitoj poljoprivrednoj proizvodnji. Oskudni prinosi žita, pšenice i zobi jedva su omogućavali opstanak. Porodice koje nisu mogle obezbijediti zalihe žitarica do slijedeće žetve bile su primorane da nadničenjem ili prodajom stoke ili rakije obezbjeđuju žito. Trgovina se prvobitno odvijala sa Prnjavorom kao većim i razvijenijim trgovačkim centrom, a kasnije i sa Teslićem.

Active Image

Rječica Kruševica izvire pod brdima Gruvalja. Hladna kao led, žubori niz padine obrasle visokom stoljetnom šumom i sliva se sjevernim dijelom Čečave i postaje pritoka Ukrine.

Na svom putu je vijekovima davala život stanovnicima koji su živjeli uz njen tok.

Mnogi putevi i pruge su vodili kroz duboki kanjon. Pruga u Stanarima je bila polazna stanica mnogim čečavcima koji su noću protumbali niz padine Kruševice, preskočili je plašeći divljač koja je sišla na nju da se napije vode, i sa torbom preko leđa zaputili se na posao širom bijelog svijeta.