A A A

Čečava i okruženje

Active Image
Kliknite na sliku da je otvorite u velikom formatu...

Sample Image

Ova slika je snimljena 11.07.2010. godine na rijeci Maloj Ukrini, 2 km od centra Čečave, na kupalištu "Skelina Brana" kod Eko oaze Podgredine.

Ako vas je rečenica iznad razveselila jer ste mislili da je rak u svom prirodnom staništu - varate se...

Active ImageNa rijeci Ukrini, od njenog izvora do ušća u Savu, nekada je bilo 36 vodenica.

Sve one su radile, a posla je bilo toliko da se na mljevenje žita čekalo danima. Danas je knjiga pala na svega dvije vodenice. Jedna se na devetom kilometru puta Prnjavor - Kulaši, gdje na lijevoj obali rijeke Ukrine decenijama živi vodeničar Neđo Gajić. Mlin mu je i dom, jer je uz mlin izgradio kuću i prateće objekte, ali i mjesto gdje oni koji dođu da samelju žito ili putnici namjernici mogu da sjednu i odmore se uz muziku vodenice i žubor rijeke.

- Zaljubio sam se u Ukrinu i sve njene ljepote. Ovdje sam kao sedmogodišnji dječak sa ocem došao 1947. godine. Ostao sam vjeran rijeci do današnjeg dana. To je veza koju niko ne može prekinuti - priča Gajić.