A A A

Istorijski zapisi sa naših prostora

 Sample ImageJoš ima blizu sadašnje crkve čečavske jedna visoravan, koja se zove Crkvina. Tu je, kažu, bila crkva, ali se ne zna danas, niti ima ikakova zida, — možda je bila drvena; priča narod, da su je Turci, kad su došli u ove zemlje, porobili i zapalili. Kažu, da je bila u njoj jedna čudotvorna ikona, i da je ikona prenesena ili otišla sama u neki manastir u Slavoniju. Na istom mjestu kopali su ljudi u staro vrijeme jer su mislili da ima novaca; i našli su jednu okruglu kamenu ploču, izrađenu i otesanu, a to je bilo kolo, što je na sred crkve, i razbili su ga misleći da su u njemu pare zalivene. Komadi od njega i sad stoje na istom mjestu. Nađena je i jedna ikonica od mjedi (pirimča), mala kolik dlan. U selu Rastuši, blizu Čečave, ima mjesto, koje se zove Crkva; i tu, kažu, da je crkva bila, i nalazili su ljudi kandila, čiraka, što kakvih sitnih stvari i jedan malen krst od srme.

 

Sample Image

Autor: Jevrem Stanković

Tekst objavljen 16.01.1887. godine u časopisu "Bosanska vila"

 

U kotaru tešanjskom selo Čečava najveće je i prostorom i stanovnicima. Ima tu i nekoliko palančica, koje se zovu: Stupa, Potočani, Savkovići, Prodanovići, Petkovići, Lokva, Plani, Riječani, Tevsovac, Šušnjarani, Gaji i Brđani. Kroza srijedu tih džemata teče riječica Čečavica, — valjda je od nje prozvana i sva okolica Čečavom. Preko Čečave ima putovati tri sahata uzduž a dva sahata poprijeko. Oko Čečave su šume: Javorova, Čavka, Stupa, Šavajkovac; to su velike planine, u kojima rastu hrastovi, bukve, borovi, jelike, omorike, jasen, brijest, mlječika, lipa, a po negdje ima i tisovine, od koje se grade kašike i krstići. U ovim šumama ima mnoštvo zvjerinja, a najviše vukova, lisica, srna i kunića, pa ih ljudi love i od njih kože prodaju.

Sample ImagePolitika, četvrtak 6. jul 1939. godine
 
Planinsko selo Čečava ima 13 šivaćih mašina, 3 radio-aparata, čitaonicu i nekoliko nacionalno-kulturnih ustanova
Ali u ovo najnaprednije selo Vrbaske banovine može se doći samo – kozjom stazom

Na jednoj uzvišici iznad donjeg toka reke Usore, u Srezu teslićkom, prostire se planinsko selo Čečava. Ovo selo se spominje još 1323. godine u jednoj povelji kojom bosanski ban Stjepan i brat mu Vladislav nagrađuju kneza Grgura Stipanovića, dajući mu na poklon selo Čečavu i  još četiri sela u tadašnjoj oblasti Usori.
I pored toga što je potpuno odvojeno od ostalo sveta, jer je ovaj kraj skoro besputan, u kulturno-prosvetnom pogledu Čečava je svakako najnaprednije selo u Vrbaskoj banovini.

Sample ImageNajstariji dokazi o istorijatu Banje Vrućice datiraju iz rimskog perioda, kod iskopa su pronađeni rimski novčići gdje su darivali lijek za zdravlje.

Pouzdani podaci o mogućnostima korištenja ljekovite termomineralne vode Banje Vrućice su iz perioda austrougarske vladavine u Bosni i Hercegovini. Tada počinju prva naučna istraživanja kvaliteta mineralnih i termomineralnih voda Bosne i Hercegovine. Narod je znao, a prenosilo se i "s koljena na koljeno", da je voda sa vrela pored potoka Grabovca (današnja lokacija Banje Vrućice), zdrava, da otklanja bolove, da podmlađuje, te su je koristili u domaćinstvu za piće i pripremu hljeba, a potom i za liječenje (banjanje, kiseljenje, kupanje).