Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Савјет Мјесне заједнице

Шта је Савјет Мјесне заједнице?

Законом о локалној самоуправи Мјесна заједница је дефинисана као облик непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи, а одредбом Статута општине Теслић је одређена прецизна дефиниција мјесне заједнице, гђе се истиче да мјесна заједница представља територијалну и функционалну цјелину, у којој грађани задовољавају заједничке потребе и интересе у различитим сферама, гђе они посредно утичу на доношење одлука из одређених области, као што су: уређења насеља, становања, комуналних ђелатности, здравствене и социјалне заштите, заштите животне средине, образовања, културе, физичке културе и друге области које сами одреде Статутом мјесне заједнице. 

Актуелни Савјет МЗ формиран 2013.г.

Предсједник: Младен Станојевић
Контакт: 065 819 039
Савјет:

  1. Савковић Веселин
  2. Савковић Нинко
  3. Милашиновић Недељко
  4. Јотановић Бранка
  5. Симаковић Славица
  6. Гачић Милка

 

Савјет МЗ у периоду 2009. – 2013.г.

Предсједник: Дејан Ковачевић
Савјет: Вучић Новак, Томић Срето, Томић Зоран, Горчанац Ведран, Продановић Горан, Васиљевић Маринко, Станојевић Видомир, Ђукановић Ново, Лукић Невенка, Савковић Веселн