Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Становништво Растуше према османском попису из средине 19. вијека

Државном архиву Републике Турске недавно су откривени систематично организовани и досад непознати османски пописи становништва Босанског вилајета из средине XIX вијека. Ови вриједни историјски подаци нам омогућавају детаљније проучавање периода с краја османске владавине. Такође, они могу бити посматрани као претеча савремене матичне евиденције, имајући у виду да су матични листови почели да се издају тек послије аустроугарске окупације 1878. године.

Прилози