Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Књиге и документи

Становништво Чечаве према османском попису из 1850/51. године

Према османском попису из 1850/51. године, насељено мјесто Чечава имало је 77 кућа са укупно 364 мушка становника. Од тог броја, 248 су били одрасли, а 114 малољетни становници. Ако овом броју додамо и приближан број женске популације, долазимо до тога да је средином 19. вијека у Чечави било око 720 становника, што ово мјесто сврстава међу већа насељена мјеста кадилука Тешањ.

Прилози

Момчило Спасојевић: Легенде Поусорја

Тешањски крај, који у историјском смислу обухвата слив ријеке Усаре, има своју богату и дугу повјесну традицију. Бројни археолошки налази на том простору свједоче о присуству човјека још од палеолитских времена. Видљив траг свога присуства оставили су ту и Илири и Римљани. Ако не раније, а оно сасвим сигумо у вријеме стварања босанске државе, сједиште тога краја односно жупе Усоре био је град Тешањ.

Прилози