Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Публикације

Становништво Растуше према османском попису из средине 19. вијека

Државном архиву Републике Турске недавно су откривени систематично организовани и досад непознати османски пописи становништва Босанског вилајета из средине XIX вијека. Ови вриједни историјски подаци нам омогућавају детаљније проучавање периода с краја османске владавине. Такође, они могу бити посматрани као претеча савремене матичне евиденције, имајући у виду да су матични листови почели да се издају тек послије аустроугарске окупације 1878. године.

Прилози

Становништво Чечаве према османском попису из 1850/51. године

Према османском попису из 1850/51. године, насељено мјесто Чечава имало је 77 кућа са укупно 364 мушка становника. Од тог броја, 248 су били одрасли, а 114 малољетни становници. Ако овом броју додамо и приближан број женске популације, долазимо до тога да је средином 19. вијека у Чечави било око 720 становника, што ово мјесто сврстава међу већа насељена мјеста кадилука Тешањ.

Прилози