Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

За Босну поносну! (1878)

Босанско-херцеговачке новине, број. 33

У наставку доносимо препис из три броја часописа „Босанско-херцеговачке новине“, број 331 и 352 из 1878. године, и број 1223 из октобра 1879. године, штампаним у Сарајеву. Текстови се односе на кризу у Босни и помоћ која је прикупљена у неким дијеловима земље, укључујући Чечаву.

Босанско-херцеговачке новине, број. 33,  у Сарајеву 22. децембра 1878.

ЗА БОСНУ ПОНОСНУ!

Горе доносимо позив одбора за сабирање милостиње у корист повраћених босанских бјегунаца. Он позива све добре људе наше земље, да помогну лиечити болове заоставше из најпоследње прошлости. Тиче се давања хране више него стотини тисућа који од глади умиру. Потребно је прибавити кров и одиело за преко сто тисућа оних који се мрзну. Треба више него стотини тисућа душа, које никакве привреде неимају, обдјелавање земље омогућити. За ово све потребно је: новац и жито. За ово све потребно је да милосрдно примамо повраћене у наше куће. За ово све треба одиело, сукно, платно. За ово све потребно је сјеме и плугови, мотике и лопате, сјекире и пиле и тако даље и тако даље.

Кристјани као и Мухамеданци и Израилити, – мужеви и жене, – одрасли и дјецо, који шта било од преднаведених ствари приниети можете, принесите. Предајте своје дарове љубави не само у Сарајеву него у свим градовима Босне састајућим се одборима за сабирање, који ће предају ваших приносака повраћеним бјегунцима извршити.

Које било да смо вјере, платиће нам се милост у овом животу другима учињена на оном свиету стостручно. Заборавимо дакле старо непријатељство. Угасимо стару мржњу. Одрецимо се старе неслоге. Отресимо се бјеснила једних против других у корист свих кроз све. Једном риечи: Љубимо се! Али не само риечима. Љубимо се дјелима.

Сјећајмо се такођер, да само десет стотина тисућа циели народ Босне чини. Сјећајмо се, да више него десети диел нашега народа пропада. Сјећајмо се, да би тиме Босна више него десети диел обдјелатеља своје земље изгубила. Сјећајмо се, да би на тај начин може бити не само десети диел него више од трећег диела Босне пустињом постао, то јест скоро читави санџаци травнички, бањалучки и бихаћски. Сјећајмо се да би тиме сваки поједини од нас у будућности за више од трећега диела осиромашио. Сјећајмо се, да се дакле не само сто тисућа душа избавити, него такођер више од трећине Босне од пропасти сачувати има.

Разјаснимо себи, да не треба само чинити љубав према ближњем, него такођер извршити мудро, добро размишљено, зрело разсуђено дјело за одржање више него трећег диела Босне.

Тако неће бити бољих срдаца, него што су босанска. Али то је познато. Ако неће бити ни мудријих глава, него што су босанске. Али и то је познато. Но ипак при свему тому није довољно. Не треба да буде ни врелије љубави према домовини, него што има Бошњак за Босну поносну.

За то Кристјани као и Мухамеданци и Израилити, мужеви и жене, старци и дјецо приносимо! Приносимо новаца, жита, одиела, сукна, платна, сјемена, плугова, мотика, лопата, сјекира, пила, укратко што треба, не само за оних сто тисућа повраћених, него за саму Босну поносну.

Босанско-херцеговачке новине, број. 35,  у Сарајеву 29. децембра 1878.

НЕЗВАНИЧНО.

Примили смо из србских кругова једну исто тако човјечну као високо патриотску изјаву. Хитимо исту тим прије на јавност изнијети, што она у ствари подпоре за повраћене бјегунце најпуније уважење свакога Бошњака без разлике заслужује.

Та изјава гласи:

Браћа за браћу!

Прочитали смо објаву одбора за сакупљање добровољне милостиње у корист босанских бјегунаца а тако и допис под насловом „за Босну поносну.“

Придружујући се том светом подузећу ради сабирања братске помоћи, дајем израза свом умишљају и понављам мисли позива и дописа и начело подпуно одобравајући, да је то најплеменитије дјело и подузеће, зато ми сви треба, да одборе најтоплије подпомогнемо, почем се тиче давања хране више него стотини тисућа, који од глади умиру. Потребно је прибавити кров и одијело за преко сто тисућа оних који се мрзну. Треба више него стотину тисућа душа, које никкаве привреде неимају, обдјелавање, земље омогућити. За ово све потребно је: новац и жито. За ово све треба одијело, сукно, платно. За ово све потребно је сјеме и плугови, мотике и лопате, сјекире и пиле и тако даље.

Кристјани као и Мухамеданци и Израилити. – мужеви и жене – одрасли и дјецо, који шта било од преднаведених ствари принијети можете, принесите. Предајте своје дарове љубави не само у Сарајеву, него у свим градовима Босне састајућим се одборима за сабирање, који ће предају ваших приносака повраћеним бјегунцима точно извршити. 

Које било да смо вјере, платиће нам се у овом животу учињено доброчинство на оном свијету стостручно.

Предајмо дакле вјечној заборавности, предашње увреде, мржње и неслоге, заборавимо и последњу искру освете; постанимо браћа као што и јесмо синови дивне домовине. Отресимо се бјеса једних против других у корист свих и све. Једном ријечи: Љубимо се братски, као што и јесмо браћа, али не само ријечима, него дјелима и примјерима. 

Као и остали братински народи, као што Французи учинише неке године, кад поплава оштети житеље и учини народ квар од 30 мил гранака а народ притрча страдавшима у помоћ те сабра 35 милиона. Покажимо и као наша браћа Чеси, који попут Француза приликом оштећања њихове домовине, подпомогоше браћу више него што им вријеме нанесе. Ми ако и немамо њихова богатства, имајмо иста осјећања и помогнимо. Колико можемо по схваћању нашега иметка, толико на Бог и братинска љубав задужује да учинимо. Сјећајмо се да више него десети диел нашега народа пропада. Сјећајмо се да би без опште помоћи Босна више него десети диел обдјелатеља своје земље изгубила. Сјећајмо се, да би на тај начин може бити не само десети дијел него више од трећега дијела Босне пустињом постало, то јест читави санџаци травнички, бањалучки, и бихаћки. Сјећајмо се да би тимесваки поједини од нас у будућности за више од трећега дијела осиромашио. Сјећајмо се да се обштом помоћу не само сто тисућа душа избавити него такођер више од трећине Босне од пропасти сачувати може.

Знајте да чинећи добро нашој пострадалој браћи, то чинимо и сами себи, јер само је онда сретан и појединац, кад је у благостању цијели народ.

Коме је дакле Бог подарио имућно стање, нека пружи обилнију искру онима, који жељно на њу изгледају. Сложно браћо и вољно, у име Бога! Неосврћући се један на другога.

Босанско-херцеговачке новине, број. 121,  у Сарајеву 26. октобра 1879.

Незванично.

За повраћене босанско-херцеговачке бјегунце.

Село Брезове Дане:

Алекса Јовановић 12 гр., Вид Алексић 6 гр., Тривун Павлићевић 1 гр., Лазо Алексић 12 гр., Стојан Јовановић 12 гр., Саво Павлићевић 1 гр., Лука Бјелац 4 гр., Марко Јовановић 4 гр., Пејо Бабић 2 гр., Урош Бјелац 4 гр., Симо Цвјетић 4 гр., Периша Тодоровић 6 гр., Стојан Бјелац 3 гр.

Село Придељ (Придјел):

Миле Гаврић 6 гр., Марко Пеић 10 гр., Трипо Васић 10 гр., Дујко Манојловић 4 гр., Саво Кикић 4 гр., Благоје Петковић 4 гр., Станко Благојевић 4 гр., Петар Ронац 4 гр., Теодор Станишић 2 гр., Петко Кршић 4 гр., Спасоје Бјелановић 8 гр., Паво Кикић 4 гр., Тодор Лазић 5 гр., Ђуро Марковић 4гр., Цвијан Пливац 4 гр., Симо Малиновић 3 гр., Илија Малиновић 3 гр.

Село Медаково:

Лазо Ковач 12 гр., Илија Стојчиновић 12 гр.

Село Појезна:

Анто Старчевић 24., гр., Ђорђо Давогић 24 гр., Митар Икић 12 гр., Илија Продић 24 гр., Стојан Пећић 24 гр., Тешо Иванић 24 гр., Глигор Митрић 24 гр., Игњо Симић 12 гр., Паво Симић 24 гр., Стеван Мршић 12 гр., Јово Марић 8 гр., Миле Дујаковић 4 гр., Теодор Мршић 20 гр., Никола Лупаловић 12 гр., Ђорђија Пећић 4 гр., Тешо Пијетловић 4 гр., Мико Панзал 12 гр., Лука Продић 4 гр.

Село Црнча: 

Стојан Вуковић 8 гр., Симо Којдиновић 8 гр., Тривун Кршић 8 гр., Спасоје Сврака 8 гр., Дамњан Антонић 8 гр., Игњо Перић 8 гр., Јелисија Секулић 8 гр., Тешо Тодорић 8 гр., Анто Богдановић 8 гр., Јово Ћудић 8 гр., Јово Шогор 8 гр., Марко Јагодић 8 гр., Тришо Пијетловић 8 гр., Тешо Бакаим 8 гр., Маринко Бркић 8 гр.

Село Цвртковци:

Теодор Жабић 4 гр., Ристо Кезмић 10 гр., Илија Вуић 4 гр., Василија Жабић 3 гр., Симеун Ђекић 4 гр., Тешо Илић 2 гр., Алекса Ковач 6 гр., Јово Петровић 4 гр., Ђорђија Лукић 4 гр., Никола Бјелић 12 гр., Никола Мишић 5 гр., Панто Тутањ 24 гр., Ђуро Тутањ 12 гр., Мијајло Гајевац 3 гр., Ђеро Лазић 4 гр., Томо Делић 4 гр., Тешо Тирић 4 гр., Симеун Лазић 10 гр., Панто Ђекић 4 гр., Симеун Ђекић 4 гр.

Село Митровићи:

Лука Ћелић 10 гр., Митар Ђукић 4 гр., Митар Козар 4 гр., Максим Томић 4 гр., Саво Лукић 4 гр., Ђурађ Козар 4 гр., Јово Барњак 4 гр., Сава Дујаковић 4 гр., Ђурађ Јанковић 4 гр., Стеван Павловић 12 гр.

Село Брестово:

Антонија Малетић 22 гр., Давид Малетић 22 гр., Ђорђија Дрљић 12 гр., Јово Тривић 9 гр., Теодор Радић 11 гр., Нико Куравица 4 гр., Јован Радишковић 10 гр., Теодор Легењ 3 гр., Костадин Вукајло 5 гр., Васо Шикарац 6 гр., Јово Вукајло 4 гр., Јово Радић 5 гр., Ђуро Дурјанић 10 гр., Теодор Дрљић 4 гр., Стојан Малетић 4 гр., Стојко Симић 11 гр., Тришо Капетан 6 гр., Тешо Милановић 5 гр., Тешо Капетан 4 гр., Симеун Ковачевић 5 гр., Гојко Ковач 4 гр., Недо Пеинић 3 гр., Илија Брковић 5 гр., Јово Безар 4 гр., Ђуро Грбић 1 гр., Тошо Дрљић 6 гр., Вид Грбић 2 гр., Алекса Кесер 6 гр., Стојко Достанић 2 гр., Симо Грбић 2 гр., Васкрсија Кесер 4 гр., Миле Гарић., 4 гр., Саво Радић 4 гр., Ђуро Секулић 5 гр., Стојан Девић 3 гр.

Село Рашковци:

Марко Тодорић 12 гр., Панто Гаврановић 4 гр., Гојо Лазић 4 гр., Лука Петковић 2 гр., Коста Лазић 2 гр., Спасоје Лукић 2 гр., Тоша Рдишковић 8 гр., Митар Јеринић 1 гр., Симеун Богданић 2 гр.

Село Шњеготина:

Марко Павловић 12 гр., Ђуро Павловић 18 гр., Паво Ковач 14 гр., Алекса Шаиновић 13 гр., Недо Јовић 30 гр., Недо Летић 48 гр., Дука Поповић 6 гр., Митар Ћалић 6 гр., Спасоје Ђекић 4 гр., Саво Малетић 3 гр., Васкрсија Ковачевић 16 гр., Тома Рауљић 6 гр., Алекса Јотић 8 гр., Коста Павловић 6 гр., Ћетоје Савић 6 гр., Дујо Вуичић 12 гр., Васкрсија Мачак 4 гр., Пејо Спасојевић 48 гр., Вајо Томић 14 гр., Недо Китић 14 гр., Недо Милић 9 гр., Косто Николић 12 гр., Недо Савић 4 гр., Ђурађ Дубравац 4 гр., Стојко Дубравац 14 гр., Јово Дубравац 8 гр., Стоиша Гаћановић 4 гр., Спасоје Јокић 14 гр.

Село Чечава: 

Тодор Машикић 66 гр., Марко Продановић 12 гр., Петар Продановић 12 гр., Благоје Продановић 12 гр., Јаков Продановић 12 гр., Малин Пејић 6 гр., Игњо Петковић 20 гр., Марко Ристић 20 гр., Митар Томић 2 гр., Јаћим Ђурђевић 10 гр., Јово Ђекић 8 гр., Марко Јевгенић 14 гр., Симо Симеунић 10 гр., Коста Симеунић 10 гр., Ђурађ Пеић 3 гр., Симо Станевић 24 гр., Благоје Продић 12 гр., Стјепан Васиљић 12 гр., Теодор Савић 12 гр., Мијајло Јапановић 6 гр., Јован Игњић 12 гр., Лука Микановић 12 гр., Тешо Мићић 24 гр., Јован Илић 24 гр., Станоје Мецић 15 гр., Симо Ђукановић 9 гр.

Село Трибинић (Прибинић)

Алекса Миладић 15 гр., Блаже Остоић 2 гр., Коста Мишић 2 гр., Ристо Малић 3 гр., Лазар Николић 2 гр., Јово Крунић 4 гр., Стево Бакић 2 гр., Лазар Момчиловић 2гр., Тодо Марковић 1 гр., Кршо Благојевић 2 гр., Симеун Марковић 3 гр., Оџа Усвић 2 гр., Јевто Делић 2 гр., Гојо Петровић 2 гр., Васо Арсенић 8 гр., Јово Милановић 2 гр., Мијајло Миладић 4 гр., Недо Зарић 3 гр., Јовица Остоић 2 гр., Осман Садиковић 4 гр., Машо Ускић 1 гр., Авдо Бирић 6 гр., Џафер Шабановић 6 гр., Лексо Бабић 10 гр., Лука Богданић 12 гр., Дако Стевић 4 гр., Тришо Душанић 12 гр., Јово Попадић 4 гр., Мали Липовчић 4 гр., Станко Димитрић 2 гр., Ристо Божић 2 гр., Гавро Душанић 13 гр., Коста Дујаковић 2 гр., Јевто Шкиљић 2 гр., Ђорђио Шкиљић 3 гр., Вид Маринковић 10 гр.,Саво Митровић 4 гр., Јосип Цвјетић 6 гр.,Танасија Душанић 9 гр., Никола Милановић 2 гр., Илија Бјелац 1 гр., Алекса Делић 2 гр., Танасија Илинчић 7 гр., Кршо Цвијић 6 гр., Ђурађ Малић 3 гр., Тешо Момчиловић 2 гр., Јово Жилић 4 гр., Глигор Вуковић 3 гр., Пејо Јоцић 11 гр., Поп Коста Душанић 12 гр., Никола Поповић 6 гр., Алија Бешић 4 гр., Јовица Малић 2 гр.

Село Липље:

Илија Кнежевић 5 гр., Миле Сувајац 6 гр., Благоје Ђукић 5 гр., Дујко Пиљуговић 3 гр., Илија Вуковић 6 гр., Игњо Јотановић 10 гр., Саво Поповић 6 гр., Ђуро Стојадиновић 4 гр., Спасоје Ђукић 7 гр., Тривун Јејић 2 гр., Митар Керић 4 гр., Васкрсија Ђукић 4 гр., Перо Пеић 5 гр., Алекса Пејаковић 6 гр.

Село Љеб:

Глишо Марић 15 гр., Цвијан Гарић 23 гр., Теодор Малић 12 гр., Саво Шућур 12 гр., Ђорђија Марић 12 гр., Спасоје Ђекић 5 гр., Стојан Бабић 5 гр.

Село Бибаре (Бобаре):

Илија Бибић 4 гр., Јован Бибић 4 гр., Митар Китановић 4 гр., Тривко Сауљица 16 гр., Тодор Бабић 9 гр., Перо Бабић 3 гр.

Село Горња Остружња: 

Малусан Пеичић 10 гр., Марко Баћић 12 гр., Тривун Пеичић 10 гр., Јово Пеичић 14 гр., Ђуро Стојанчевић 7 гр., Гајо Станковић 5 гр.

Село Церовица:

Мико Ковачевић 24 гр., Марко Шукарић 5 гр., Симо Николичић 5 гр., Симо Коић 12 гр., Никола Цвијановић 12 гр., Ристо Васић 3 гр., Малић Јосић 12 гр., Мијајло Петковић 12 гр., Вук Бодиша 4 гр.

Село Котари (Витковци):

Теодор Савић 4 гр., Недо Симакић 5 гр., ..ија Прешак 2 гр., Илија Ивановић 4 гр., Алекса Стокић 2 гр., Марко Бабић 3 гр., Глигор Томић 6 гр., Станоје Бабић 4 гр., Глишо Павловић 4 гр., Теодор Видић 4 гр., Симо Стевановић 4 гр., Триво Ђекић 4 гр., Филип Пеић 2 гр., Алекса Пеић 2 гр., Лазар Вуковић 3 гр.

Село Станари:

Ђорђија Трњанац 7 гр., Мићо Кршић 5 гр., Јово Нанић 6 гр., Јово Ђукић 4 гр., Миле Милаковић 6 гр., Теодор Иличић 6 гр., Димитрија Иличић 6 гр., Јово Савић 6 гр., Тодор Тришић 2 гр., Теодор Петрушић  гр., Васо Стокић 6 гр., Теодор Јањић 5 гр.

Село Доња Остружња:

Недо Јосиповић 4 гр., Пано Шљивић 2 гр., Никола Гарић 2 гр.

Село Младиковине: 

Теодор Савић 18 гр., Симо Тривунац 10 гр., Митар Баћић 10 гр., Васо Ђурић 15 гр., Симо Лечков 8 гр., Цвјетко Савић 14 гр., Станко Савић 12 гр., Илија Кусић 30 гр., Марко Кусић 40 гр., Лазо Ђукић 24 гр., Јово Црновачић 10 гр., Раде Јанковић 8 гр., Станоје Међедовић 6 гр., Митар Јокић 4 гр., Јово Тривуновић 12 гр., Милинко Јанковић 12 гр., Васиљ Петковић 8 гр., Мишо Васић 12 гр., Ђурађ Кузмановић 6 гр., Симеун Кузмановић 4 гр., Петар Деранић 6 гр., Новак Цвијић 4 гр., Јован Петковић 4 гр., Ристо Радић  гр., Ђурађ Радић 5 гр., Илија Гаврић 4 гр., Ђурађ Гаврић 8 гр., Благоје Бошњак 3 гр., Панто Бошњак 3 гр.


  1. Босанско-херцеговачке новине, број 33 ↩︎
  2. Босанско-херцеговачке новине, број 35 ↩︎
  3. Босанско-херцеговачке новине, број 122 ↩︎

0 Коментарa

Још нема коментара

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.