Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Intervju – šef službe civilne zaštite

Vladimir Janković poodavno je ušao u treću deceniju radnog vijeka i sve to vrijeme od prvog zaposlenja do sada proveo je na poslovima civilne zaštite. Prošao je kroz sve strukture i poslove u ovoj oblasti i nimalo slučajno nije u zadnjih nekoliko godina na čelu ove veoma odgovorne organizacije u svakom društvu.
 
Kako je organizovana teslićka Civilna zaštata i koji su joj zadaci?
JANKOVIĆ: Opštinski štab Civilne zaštite čini tim sastavljen od ljudi iz najviših struktura lokalne vlasti i šefovi ustanova koje imaju saradnju i neke zajedničke interese u odbrani javnih dobara i zaštiti građana i njihove imovine u slučaju potrebe i nepogoda većih razmjera. Načelnik opštine je načelnik i ovog tima, a ko- mandant štaba sam ja. Imamo organizo- vane jedinice na terenu, a u sastavu tih jedinica su svi članovi Savjeta teslićkih mjesnih zajednica. Zadaci su nam, kako sam već rekao, zaštita javnih dobara, građana i njihove imovine, poslovi deminiranja, pomoć stanovništvu u raznim oblastima i situacijama. Kraće rečeno, širok obim poslova koji zahtijeva neprekidno praćenje brojnih situacija i preduzimanje adekvatnih mjera za sprečavanje ili sanaciju istih.


Kada vi djelujete?
JANKOVIĆ: Mi se uključujemo sa svojim ljudstvom i opremom kada stanje izmakne  kontroli nadležnih službi i to kod prirodnih katastrofa, zem- ljotresa, poplava, požara, oštećenja na vodovodima, infrastrukturi i sl. Naše jedinice vrše evakuaciju građana, imovine i čine sve da šteta bude što manja i da se stanje što prije normalizuje.

Jeste li zadnjih godina imali takve intervencije na području teslićke opštine?
JANKOVIĆ: U zadnjih nekoliko godina, na svu sreću, nismo. Na području naše opštine nije bilo alarmantnih situacija. Imali smo prije nekoliko godina, mislim 2006. godine, teško stanje kada su poplave u Tesliću izmakle kontroli. Mi smo za kratko vrijeme čamcima evakuisali stotine građana i značajan dio njihove imovine, uključujući vrijedne stvari, pa čak i stoku.

Imate li planove za slučaj sličnih situacija i s kim imate ugovore o saradnji u ovim slučajevima?
JANKOVIĆ: Za svaku alarmantnu situaciju imamo konkretne planove gdje ćemo evakuisati ljudstvo, imovinu i sve što bude trebalo zaštititi i skloniti od katastrofa i elementarnih nepogoda. U ovom poslu nismo sami i imamo potpisane ugovore na godinu dana s teslićkim ustanovama koje se bave raznovrsnim poslovima i to Dom zdravlja "Sveti Sava", Vatrogasna jedinica, "Teslić-prevoz", "Graditelj", "Nisko- gradnja", "Elgrad" i posebno interesanta "Destilacija", koja ima i vatrogasno vozilo i hemičare.

Da li je u ovoj godini bilo padavina koje su smatrane elementarnom nepogodom i da li ste pomagali službama da to saniraju?
JANKOVIĆ: Bilo je snježnih padavina velikog obima, ali nije bilo potrebe da se mi angažujemo na čišćenju. Zimske službe su adekvatno reagovale i pristup prioritetnim objektima i javnim dobrima nije dolazio u pitanje, a na terenu su putevi čišćeni redovnim zimskim održavanjem. Samo na terenu gdje su građani sami čistili nekategorisane puteve opština im je obezbijedila naftu, koju smo mi u saradnji s vlasnicima benzinskih pumpi davali krajnjim korisnicima. Radili smo tehnički dio posla.

Kada su u pitanju štete, koji vid šteta je najčešći i na kojim lokacijama?
JANKOVIĆ: Pored deminiranja, klizišta su veliki problem i zadnjih godina su proradila širom opštine i nanose štete i na stambenim objektima. Prije dvije godine jedno od klizišta je u Vitkovcima odnijelo porodičnu kuću i toj porodici je sagrađena nova. Na području teslićke opštine ranijih godina aktivirao se veliki broj klizišta i odrona zemljišta. Kako ni ranije nije ulagano ništa u njihovu sanaciju, a "proradila" su i nova, stanje je postalo alarmantno. Klizišta su ugrozila nekoliko stambenih objekata, brojne pomoćne zgrade, a najveće štete su na infrastrukturnim objektima, putevima, vodovodima, voćnjacima i poljoprivrednom zemljištu. Najteže stanje je u Donjoj Vrućici, Stenjaku, Donjem Ruževiću, Ukrinici, Jasenici, Boricama, Ugodnoviću i Gomjenici. Pričinjena šteta je velika, a za potpunu sanaciju i trajno osiguranje ugroženih područja potrebne su stotine hiljada maraka. U aktivnosti sanacije proteklih godina skromnim sredstvima učestvovala je samo Civilna zaštita. U prošloj godini za ove namjene izdvojena su sredstva za sanaciju klizišta na nekim od lokalnih puteva, a za razliku od ranijih godina, ovogodišnjim budžetom planirana su značajnija ulaganja u te svrhe. Prijedlo- gom programa uređenja građevinskog zemljišta za 2010. godinu, koji je usvojila teslićka Skupština opštine, 320.000 KM predviđeno je za sanaciju klizišta na lokalnom putu Banja Vrućica – Teslić na lokaciji naselja Hrast Potok. Pored toga, neophodno će biti izdvojiti sredstva za sanaciju klizišta koja su posljednje obimne kiše aktivirale na još nekim lokalitetima, posebno na lokalnom putu Teslić – Vitkovci u mjestu Žarkovina, gdje je dio saobraćajnice sveden na rizični nužni prolaz. Za stavljanje pod kontrolu većine teslićkih klizišta neophodna ogromna finansijska sredstva, te da će za rješavanje ovog problema biti potrebno dosta vremena. Ipak, pored svega, nadam se da će se iznaći mogućnost za sanaciju bar onih najaktivnijih klizišta.

Kada je u pitanju deminiranje, šta je urađeno u prošloj godini i kakvi su planovi za ovu godinu?
JANKOVIĆ:
Prošle godine nije urađeno dosta zbog ekonomske krize, manje donacija je bilo za ovu oblast. Od 40 projekata kandidovanih prošle godine zadovoljni smo onim na Vučjoj planini. Tu je urađeno najviše posla deminiranjem 140.000 kvadratnih metara, taj posao je priveden kraju. Planom deminiranja terena teslićke opštine u 2010. godini predviđeno je čišćenje površine od 306.574 kvadratna metra. Najviše terena planirano je očistiti od zaostalih minsko-eksplozivnih naprava u mjestu Stanovići i to nešto manje od 130.000 kvadratnih metara. Ovo će biti nastavak projekta prekinutog prije više od 10 godina kada je na ovoj lokaciji teško stradao deminer. Iako je svake godine ova lokacija kandidovana kao prioritet, do nastavka posla nije došlo. To je jedno od rijetkih područja Republike Srpske u koje zbog mina ne mogu da se vrate Srbi koje su protjerale muslimanske snage u proteklom ratu. Zahtjevi su svakodnevni, ali za to nema uslova, jer zbog težine terena i visokog rizika nema velikog interesovanja za posao deminiranja na području Stankovića i učinićemo sve da se ovaj projekat u ovoj godini napokon 
dovrši. Pored ovoga, planirano je i čišćenje 90.000 kvadratnih metara u naselju Kamenica, a preostali projekti odnose se na naselja, Vitkovci, Vrela, Bežlja… Planiran je i nastavak deminiranja Vučje planine, gdje je u prošloj godini deminirano 140.000 kvadratnih metara i preostao je manji dio ove lokacije kako bi se ovaj projekat u cijelosti dovršio. Samo u prošloj godini teslićka Civilna zaštita kandidovala je 40 projekata deminiranja od kojih većina nije realizovana, ali se nadamo da će se veći dio predviđenog programa deminiranja započetog prošle godine dovršiti do kraja 2013. godine, kojim je predviđen dovršetak ovog posla na području teslićke opštine. Do sada je od mina očišćeno oko 800.000 kvadratnih metara ili nešto više od 15 posto ukupno minirane površine teslićke opštine, koja je obuhvatala više od 5.000.000 kvadratnih metara.

Šta je sa ekonomskim projektima? Šta oni podrazumijevaju i da li će biti realizovan u ovoj godini?JANKOVIĆ: Ekonomski projekti su prvi put kandidovani za prošlu godinu, ali nažalost nije mnogo urađeno, tako da su javna dobra u znatnoj mjeri još blokirana. Ovi projekti podrazumijevaju deminiranje kojim bi se omogućio pristup ekonomskim resursima, šumama, rudama, kamenolo- mima, čija eksploatacija je prekinuta prije skoro 20 godina. Za ovu godinu kandi- dovano je niz tih projekata od kojih će neki sigurno biti i realizovani.

Ranijih godina ste u saradnji sa drugim institucijama sprovodili akciju aktivne "žetve". Sprovodite li je i sada i koji rezultati su postignuti?
JANKOVIĆ: Nakon rata u saradnji sa policijom i SFOR-om prikupljali smo zaostale minsko-eksplozivne naprave i naoružanje.To je trajalo više od deceniju i u tom periodu predate su znatne količine naoružanja i vojne opreme. U zadnje dvije godine akcija takvog tipa više nama, što ne znači da je posao okončan. Svakodnevno građani nam prijavljuju minsko-eksplozivne naprave, koje pronađu na smetljištu, njivama, kupalištima, kontejnerima, rijekama, grobljima i sl. Tamo dospiju nesavjesnim odlaganjem od strane građana ili su od rata ostale nepri- mijećene. Prije nekoliko dana pronađena je na gradskom groblju mina 82 mm. Samo u prošloj godini po našim aktivnostima ukponjeno je na području teslićke opštine više od 1.400 ovih naprava različitog tipa. Sve se one uništavaju i uklanjaju, a taj posao besprijekorno obavlja deminerski tim naše republičke Službe civilne zaštite.

Šta vam je prioritet u Programu rada za ovu godinu?
JANKOVIĆ: Prioritet u radu za ovu godinu biće, pored održavanja naših redovnih aktivnosti za djelovanje u svakoj situaciji, i realizacija ranijeg dogovora s predsjednicima etažnih zajednica naše opštine da se poboljša zaštita od požara u stambenim zgradama. To treba učiniti kroz nabavljanje protivpožarnih aparata i stavljanja u funkciju hidranata. Drugi zadatak koji ćemo sigurno uraditi u ovoj godini je organizovanje uklanjanja radioaktivnog materijala koji se nalazi u krugu firme "Novo Borja". To ćemo ukloniti i transportovati na zato određeno mjesto.

Kakvu saradnju imate sa Službom civilne zaštite RS?
JANKOVIĆ: Imamo odličnu saradnju i nezamislivo je normalno funkcionisanje bez dobre saradnje s republičkom upravom, čije su nadležnosti i mogućnosti daleko iznad naših. Neke poslove organizujemo zajedno, a na području naše opštine prošle godine smo vršili posipanje pristupnih puteva uglavnom na izbjegličkim naseljima i u samom gradu. Mi smo obezbijedili naftu, a republička uprava mašine i ljudstvo koji su odradili operativni dio.

Kada je riječ o pojavi novog gripa, da li ste tu imapi neke aktivnosti na suzbijanju ove opake bolesti?
JANKOVIĆ:
Dobro pitanje. Mi smo u saradnji s Ministarstvom zdravlja RS nabavili 500 vakcina za prioritetne grupe. Radnike opštinske administracije, komunalnog preduzeća, vodovoda, vatrogasce… Nije bilo većeg intereso- vanja, tako da je vakcinu primilo manje od jedne četvrtine predviđenih. Ali, ukoliko bi došlo do potrebe da se mi direktno angažujemo po pitanju bilo čega, pa tako i novog gripa, mi smo tu spremni organizaciono i konkretno da odgovorimo svim nepogodama, zbog toga postojimo i to je naša zakonska obaveza.

 

(teslic.ba)

0 Коментарa

Још нема коментара

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.