Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Intervju – načelnik opštine

INTERVJU
SAVO KASAPOVIĆ –  NAČELNIK OPŠTINE TESLIĆ
"2010.godina biće zapamćena kao godina najvećih investicija".

Kako ocjenjujete proteklu godinu na području opštine Teslić,sa pozicije načelnika opštine?
Kasapović: Prošla godina je bila za nas vrlo teška iz dva razloga,sa jedne strane imali smo zatečen veliki budžetski deficit od oko 6.000.000KM, a sa druge strane globalna ekonomska kriza je proizvela smanjenje prihoda u budžetu ,posebno su teškoće bile izražene u prvoj polovini godine,jer smo imali smanjen priliv sredstava pa smo morali u julu napraviti prvi rebalans budžeta gdje smo planirane prihode od 13.120.000KM ,smanjili na 11.500.000KM.

 

Koje ste mjere preduzeli da bi prevazišli ili ublažili postojeće stanje?
Kasapović: Svjesni težine situacije,mi smo u martu prošle godine donijeli odluku o kreditnom zaduženju opštine,kako bi sanirali stanje u budžetu. Zadužili smo se  2.000.000KM,najvećim dijelom zbog neizvršenih obaveza. Druga polovina godine je bila mnogo bolja i rebalans koji smo uradili u novembru na 14.180.000 KM ,bio je realan.  Pored kredita u budžet smo uvrstili i pomoć Vlade RS za sanaciju stanja u budžetu od 1.300.000KM od čega treću ratu još nismo ni dobili,ali nadamo se, da  ćemo je dobiti do kraja januara .Iako još nemamo konačan izvještaj za prošlu godinu,vjerujem da će izvršenje budžeta biti u veoma visokom procentu.

 

 Kada su u pitanju obaveze opštine prema budžetskim korisnicima i radnicima opštinske administracije,kojom finansijskom dinamikom su praćene obaveze?
Kasapović: Tokom  godine redovno smo izvršavali stvorene obaveze u pogledu primanja radnika, ličnih dohodaka i troškova opštinske administrativne službe. Redovno smo pratili obaveze prema socijalnoj kategoriji,koja primanje ostvaruje preko Centra za socijalni rad.Izmirili smo im zaostalih sedam rata iz 2008.godine i sve obaveze iz 2009.godine.Izvršili smo sve obaveze prema proizvođačima u okviru podsticaja u poljoprivredi u iznosu od 350.000KM, a posebno smo postigli rezultate u oblasti razvoja voćarstva u 2009.godini, kupovanjem 35000 sadnica i sve je rađeno pod nadzorom naše službe. Izvršene su sve obaveze u prošloj godini prema sportskim i nevladinim organizacijama i vraćeno oko 4.000.000KM,ranije stvorenih obaveza.

 

Šta je urađeno u pogledu investiranja u infrastrukturu ?
Kasapović: I pored ovako teške situacije uspjeli smo da nešto investiramo i u infrastrukturu. Uspjeli smo da asfaltiramo oko 7 kilometara puteva,istina nije sve finansirano iz budžeta opštine,bilo je pomoći i Vlade RS, a posao na asfaltiranju puteva nastavićemo i u ovoj godini. Pored toga obavljena je potpuna sanacija četiri mosta i izvršena djelimična rekonstrukcija još 16 mostova širom opštine Teslić. Veliki deficit je dosta usporio neke projekte ali nije zanemarivo ni ovo što smo uradili, jer uraditi toliko puteva i mostova i uložiti pola miliona maraka u dovršetak dvorane, krenuti sa lokalnim preduzećem "Rad"u rješavanje problema vodosnabdijevanja u dijelu Banje Vrućice i održavati infrastrukturu tokom godine,dobar je rezultat s obzirom na okolnosti.

 

 Plan budžeta za ovu godinu?
Kasapović: Planom budžeta za ovu godinu planirana su sredstva u iznosu od 11.180.000 KM i u njega je ukalkulisan samo jedan grant od 125.000 KM. Za ovu godinu smo planirali da otplatimo još 700.000 KM starih obaveza, iz tekućeg priliva. Ovaj budžet je investiciono popravljen jer smo planirali iz vlastitih prihoda uložiti milion maraka u Program uređenja građevinskog zemljišta i oko 800.000 KM u Program modernizacije lokalne putne mreže. Pored toga značajna smo sredstva planirali i na radove na nekategorisanim putevima po sistemu pola – pola, ili gdje građani pripreme trasu, opština će položiti asfalt. Dosta će se uložiti i u tekuće održavanje puteva i troškove zimske službe. Planirano je i 500.000 KM za podsticaj u poljoprivredi i privredi,što je za 150.000 KM više u odnosu na prošlu godinu, a sredstva će biti po programu i usvojenom pravilniku dostupna korisnicima.Mi smo prošle godine dobili saglasnost za zaduženje kod Investiciono – razvojne banke u iznosu od 3.000.000KM i na decembarskoj sjednici Skupštine odbornici su jednoglasno podržali Program utroška tih sredstava, što je dokaz da je dobro pripremljen, realan i izbalansiran.Pored sredstava iz budžeta za puteve od 800.000 KM još 1.950.000 KM biće investirano iz programa za ove namjene.

Recite nam konkretno gdje će i na koje pravce taj novac biti uložen?
Kasapović: Programom izgradnje i održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i mostova ,koji je usvojila teslićka Skupština opštine u 2010. godini planirana su sredstva od 1.950.000KM. Radi se o sredstvima Investiciono – razvojne banke RS kojima će se finansirati planirani i već započeti projekti i pristigli zahtjevi za modernizaciju puteva u narednoj godini u iznosu od 1.800.000KM, a preostala sredstva od 150.000KM, biće raspoređena u prvom tromjesječju naredne godine, kada se sagledaju i analiziraju pristigli zahtjevi iz mjesnih zajednica i izvrši uvid u visinu sredstava obezbijeđenih od strane korisnika, potrebnih za gradnju puta. Po usvojenom programu, najviše novca biće utrošeno na nastavak asfaltiranja lokalnog puta Blatnica – Očauš – Mihajlovac 450.000KM, na dovršetak radova na lokalnom putu Čečava – Gornja Čečava biće uloženo 400.000 KM. Na započetoj dionici Milan Polje – Devići,planirano je 300.000 KM, a po 200.000 KM biće uloženo na dionicu lokalnog Blatnica – Raskršće i Grab – Radnja. Oko 130.000KM planirano je na dionicu Žarkovina – Krčevine,dok će dionica lokalnog puta Teslić – Ukrinica – Čečava – Rastuša – Kremenjaš biti uloženo 120.000KM. Pored sredstava Investiciono- razvojne banke RS za ove namjene su planirana sredstva u opštinskom budžetu za iduću godinu od 800.000 KM od čega se na započete aktivnosti i pristigle zahtjeve planiraju poslovi u vrijednosti od 530.000 KM, a preostala sredstva od 270.000 KM biće raspoređena u prvom kvartalu naredne godine nakon što pristignu zahtjevi iz mjesnih zajednica i izvrši analiza istih. U okviru ovog programa planirano je da se 100.000 KM uloži na nekategorisanom putu Karaula – Begovići – Trivunovići. Po 60.000 KM biće uloženo na puteve Gornji Ranković – Petrovići, Lanara – Bardaci i Gornji Buletić – Inova. Po 50.000 KM investiraće se na putnim pravcima Zukići – Hamidovići – Devići,te Gomjenica – Radešići. Po 30.000 KM planira se uložiti na dionicu Raskršće – Osivica – Arapovac,te dionicu Bunar – Pratljačići. Po 20.000KM biće uloženo na dionicu Šnjegotina – Letići, a isto toliko novca planirano je na rekonstrukciju mosta u Rajševi. Po 10.000 KM uložiće se na putni pravac Stojkovići – Perići i sa istim iznosom planira se nastavak radova na putu za Bijelce u mjestu Ukrinica.

 

 Na kojim lokacijama će biti utrošena sredstva za uređenje građevinskog zemljišta od milion maraka?
Kasapović: Za realizaciju Programa uređenja  građevinskog zemljišta za 2010. godinu iz budžeta opštine Teslić  planirana su sredstva od milion maraka. U Odjeljenju za stambeno – komunalne poslove tokom prošle godine podnesen je veliki broj zahtjeva iz oblasti uređenja građevinskog zemljišta, ali  je nakon sagledavanja prispjelih zahtjeva i razmatranja programa uređenja građevinskog zemljišta odlučeno da se nastave neki projekti iz prošle godine i rješavaju prioritetni problemi u pogledu izgradnje infrastrukturnih objekata. Najviše sredstava po ovom programu biće utrošeno i to 320.000 KM na sanaciju klizišta na lokalnom putu Banja Vrućica – Teslić u naselju Hrast Potok, oko 170.000 KM planirano je na izgradnji dijela ulice Vojvode Putnika na projekat saobraćajnice u naselju Gaj. Zatim 180.000 KM biće utrošeno na izgradnju saobraćajnice ulice Majora Gavrilovića iza opštine,dok je 30.000 KM planirano za nastavak izgradnje ulične rasvjete u naselju Knež Polje i to ulica Solunskih Dobrovoljaca, Stevana Nemanje, Gavrila Principa,te Banjalučkoj i Puškinovoj.Za vanjsko uređenje u ulici Svetog Save biće izdvojeno 85.000 KM. Za projekte ulične rasvjete  Zlata – Crkva u Pribiniću, planirano je 20.000 KM, po 40.000 KM za iste namjene planirano je u Đuliću i Margiti,te 10.000 KM takođe na Margiti na prostoru Najmani – Kujundžići i 5.000 KM u naselju Gomjenica. Po Programu uređenja građevinskog zemljišta u ovoj godini planirana je i izrada projektne dokumentacije u skladu sa regulacionim planom  i djelimična izrada saobraćajnice u donjem Ruževiću u pravcu Male Usore,zašta je planirano 30.000 KM.

 

  Koji su još bitni projekti u narednoj godini?
Kasapović: U ovoj godini oko 800.000 KM biće utrošeno na izgradnju glavnog fekalnog kolektora na lokaciji Lug Barići- Gornji Teslić,gdje će biti obuhvaćena sva izbjeglička naselja ,nastavak izgradnje kanalizacije u Rudniku gdje ćemo izdvojiti 100.000 KM. Krenuće projekat vodosnabdijevanja za 15 mjesnih zajednica naše opštine. Uskoro će biti otvorena i sportska dvorana, urađeno je grijanje i  pri kraju je procedura pribavljanja  neophodnih dozvola. Doći će i do zatvaranja kolektivnog centra,zašta je već proveden konkurs prihvatanja ovih porodica, čije bi stanovanje plaćalo nadležno ministarstvo, dok se za njih ne izgrade stanovi na Rudniku, što bi se trebalo dogoditi do kraja ove godine. Biće sagrađena još jedna zgrada sa 26 stanova za porodice boračkih kategorija pored postojeće na Rudniku i ta procedura je već poodmakla. Na neke projekte mogu računati i izbjegla i raseljena lica i već imamo najave da će neke obaveze Vlade RS po tom osnovu iz prošle godine biti realizovane. Biće izgrađene i tri kuće za potrebe Romskih porodica i za te namjene je već obezbijeđeno 103.000 KM sa nadležnim državnim Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice. Sve u svemu ja se nadam da će ovo biti godina sa najvećim brojem investicija ikada urađenih u Tesliću. Pored investiranja značajno ćemo voditi računa o štednji. Prošle godine smo smanjili plate funkcionera za 15 posto i utrošak materijalnih – tehničkih sredstava za 250.000 KM. Sve nepotrebne ili manje bitne stvari svešćemo na minimum ili potpuno od istih odustati. 

 

(teslic.ba)

0 Коментарa

Још нема коментара

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.