Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Intervju – zamjenik načelnika opštine Teslić

Zamjenik načelnika opštine Teslić Miodrag Lukić.

Miodrag Lukić, profesionalnu funkciju zamjenika načelnika opštine obavlja od 2009. godine, a ujedno i funkciju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije Administrativne službe opštine Teslić. 

Kakvo je stanje sa opštinskim budžetom za 2010. godinu i kakva je politika njegove raspodjele?
Lukić: Ovogodišnji budžet opštine Teslić iznosi rekordnih 14.600.000 KM. Kada imamo u vidu da je 2009. godinu najsnažnije obilježila globalna ekonomska kriza možemo biti zadovoljni finansijskim stanjem u našoj opštini. Takvo stanje ostvareno je dobrim planiranjem i kvalitetnim upravljanjem budžetom. Budžet opštine je planiran tako da će kapitalni troškovi imati prednost u odnosu na tekuće troškove. Od ukupnog budžeta za 2010. godinu koji je određen u iznosu od 14.600.000,00 KM, 36,5% odnosno 5.337.500,00 KM  će se usmjeriti na kapitalne troškove. Velika izdvajanja su za komunalne projekte. Otvoreno je nekoliko velikih gradilišta.  Imajući u vidu budžetski deficit iz 2008. godine od 6.000.000 KM, možemo biti zadovoljni onim što je urađeno od planiranih projekata. Za izgradnju i obnovu komunalne infrastrukture, Opština će u ovoj godini uložiti više od pet miliona konvertibilnih maraka.

 

Šta je u ovoj godini urađeno po pitanju realizacije programa modernizacije putne mreže na području opštine?
Lukić :
Po pitanju rekonstrukcije lokalnih puteva urađeno je (ili se nalazi u završnoj fazi realizacije) :
Blatnica-Očauš-Mihajlovac                                                                           1,6 km
Teslić-Ukrinica-Rastuša                                                                                0,8 km
Čečava-Gornja Čečava                                                                                3,5 km
Gradina – Plane                                                                                            2,0 km
Milan Polje – Mladikovine                                                                              2,0 km
Blatnica – Raskršće                                                                                      1,0 km
Radnja – Grab – Raskršće                                                                           1,5 km
Žarkovina – Vitkovci                                                                                     1,3 km

Po pitanju rekonstrukcije nekategorisanih puteva urađeno je (ili se nalazi u završnoj fazi realizacije) :
Gornji Buletić – Trifunovići                                                                           1,2 km
Buletić – Ignjića Rijeka                                                                                 0,7 km
Gornji Ranković – Petrovići                                                                          1,0 km
Bardaci- Zečevo Brdo                                                                                  1,7 km
Osivica – Briježani                                                                                        1,5 km
Gornji Buletić – Inova                                                                                   0,9 km
Osivica – Trivunovići                                                                                    1,1 km
Šnjegotina – Letići                                                                                        0,2 km
Ružević-Delići Biljezi                                                                                     1,1 km
Lanara – Bardaci                                                                                          1,3 km
Početkom radova na dionicama: Raskršće-Osivica-Arapovac, Čečava-Gaj, Ružević-Devići, Stojkovići-Perići, Bunar-Pratljačići, Bijelci-Ukrinica i Gomjenica-Radešići modernizacija putne mreže ulazi u završnu fazu.
Takođe,izuzetno aktivnim pristupom načelnika opštine Save Kasapovića prema Vladi Republike Srpske i JP „Putevi Republike Srpske“ realizovane su najznačajnije kapitalne investicije na području opštine Teslić:
Rekonstrukcija cijele trase magistralnog puta M4  Klupe –Vrela                29,0 km, 
Rekonstrukcija regionalnog puta Tedin Han- Bistričak                                 6,0 km,
Izgradnja regionalnog puta Klupe – Ukrina                                                  5,1 km,
Uz pomoć Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS iz komponente Finansiranje ruralnog razvoja realizovaće se sljedeći projekti popravke nekategorisanih puteva:
Osredak – Nikolići                                                                                          0,8 km,
Gornja Krivaja – Gornji Ugodnović                                                                7,0 km
Vrela – Očauška planina                                                                               5,5 km,
Uzvinska – Petkovići – Okrugla                                                                     2,5 km,
Lađevac – Parlozi                                                                                          5,5 km,
Žiraja – Bijelo Bučje – Vučija                                                                       17,0 km,
Jezera škola- ski lift                                                                                          4 km

Dokle se stiglo sa realizacijom uređenja gradskog građevinskog zemljišta po programu za 2010. godinu
Lukić : Za realizaciju Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2010. godinu  planirana su sredstva od 2.000.000 KM. U potpunosti je završena izgradnja Ulice vojvode Putnika u naselju Gaj, a rasvjeta u istoj ulici je pri samom završetku.  Završena je izgradnja ulične rasvjete u naselju Knež Polje (ulice Solunskih dobrovoljaca, Stefana Nemanje, Gavrila Principa, te Banjalučka i Puškinova). Urađen je projekat ulične rasvjete u Gomjenici, otpočeli su radovi na sanaciju klizišta na lokalnom putu Banja Vrućica – Teslić u naselju Hrast Potok. U toku su aktivnosti na izgradnju Ulice majora Gavrilovića  u zoni S3 1,  izgradnji  vanjskog uređenje u Ulici svetog Save, izgradnji ulične rasvjete Zlata – crkva u Pribiniću, izgradnji ulične rasvjete u Đuliću i Margiti (Najmani – Kujundžići). Po Programu uređenja građevinskog zemljišta u ovoj godini planirana je i izrada projektne dokumentacije u skladu s regulacionim planom i djelimična izrada saobraćajnice u Donjem Ruževiću u pravcu Male Usore.
Ovaj program će do kraja godine biti u potpunosti realizovan.
U toku je izgradnja fekalne kanalizacije u mjesnoj zajednici Rudnik. Ovih dana će početi radovi na izgradnji fekalnog kolektora na dionici Barići – Gornji Teslić, čime se stvaraju pretpostavke za priključenje na kanalizacionu mrežu izbjegličkih naselja na Đuliću, naselja Barići i svih naselja koja gravitiraju tom području. Izgradnja ulične rasvjete u Ulici vojvode Putnika u naselju Gaj je u završnoj fazi. Budžetom su planirana sredstva i za nastavak izgradnje vodovoda u mjesnoj zajednici Gornja Šnjegotina.
U toku je izrada projekta vodosnabdijevanja sjevernog dijela opštine ( MZ Čečava, Rastuša, Ukrinica, Gornja Radnja i Osivica).

Koja bi se još značajnija izdvajanja iz opštinskog budžeta mogla navesti?
Lukić: Značajna razvojna stavka u budžetu za 2010. godinu su podsticaji za poljoprivredu i privredu u iznosu od 500.000,00 KM. Posebno bitno što smo kroz isplatu podsticajnih sredstava za razvoj preduzetništva, poljoprivrede i samozapošljavanja pokušali ublažiti posljedice ekonomske krize.
Koliko god privredne djelatnosti na ruralnom području opštine bile gotovo u dramatičnim teškoćama i očigledno zapuštene, upravo u revitalizaciji ruralnih područja treba tražiti jedan od izlaza, ne samo za amortizovanje uistinu velikih problema tranzicije, već i za ukupni brži razvoj, izvoz, zapošljavanje i društvenu transformaciju.
Izdvojili smo za našu opštinu značajna sredstva za stipendiranje studenata u iznosu od 170.000,00 KM na godišnjem nivou. Želimo pokazati da nam je obrazovanje kadrova, koji su Tesliću neophodni, osnovni prioritet.
Za finansiranje osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja iz budžeta za 2010. godinu biće izdvojeno 212.500,00 KM, sportskih društava 300.000,00 KM, kulture 115.000,00 KM, za pomoć socijalno ugroženom stanovništvu 909.000,00 KM. U cilju trajnog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i RVI od 1 – 4. kategorije sredstvima Vlade RS izgrađena je stambena jedinica sa 26 stanova, a u toku su aktivnost na izgradnji  stambene jedinice od 18 stanova za potrebe stanovnika raspuštenog kolektivnog centra, kao i aktivnoasti na izradi još jedne stambene jedinice sa 26 stanova za zbrinjavanje porodica poginulih boraca i RVI.
U ovoj godini izdvojeno je 100.000 KM za rješavanje stambenih potreba boračkih porodica, 100.000 KM za jednokratne novčane pomoći i 30.000 KM za finansiranje Opštinske boračke organizacije.
Izgrađene su tri kuće za romske porodice za šta je većinu sredstava obezbijedilo Ministarstvo za izbjeglice i ljudska prava BiH.

Koji je najvažniji posao pred lokalnon upravom ?
Lukić: Lokalna uprava mora biti aktivan, snažan i prepoznatljiv nosilac blagovremenih inicijativa u stvaranju ambijanta da opština Teslić bude prepoznatljiva preduzetnička zajednica odražavajući povoljan i poželjan ambijent za ulaganje u razvojne projekte i programe opštine, ali i uljudan, efikasan, inicijativan i susretljiv servis građana, biznisa i drugih usluga, kako bi raspoloživi resursi bili u aktivnom i dinamiziranom odnosu razvoja lokalne zajednice i opštine Teslić.
Usluge koje treba pružiti građanima, ali i biznisu, vladinim, nevladinim organizacijama i raznovrsnim asocijacijama građana su razlozi i postojanja lokalne uprave.
Osim toga, intenzivno se radi na uvođenju elektronske uprave koja ima za cilj da korištenjem savremenih komunikacijskih tehnologija približi administraciju građanima, drugim institucijama vlasti, nevladinim organizacijama i svim drugim partnerima; omogući jednostavniji pristup dokumentima i službama, poveća kvalitet administrativnih usluga i efikasnost rada službenika; obezbijedi da uprava bude transparentna i na usluzi građanima. 

Izvršenje budžeta za prvih šest mjeseci 2010. godine?
Lukić: Planirani izvorni budžet za 2010. godinu  u iznosu od 11.600.000,00 KM ostvaren je za prvih 6 mjeseci u iznosu od od 5.039.447,00 KM, odnosno sa 43,4 % u odnosu na godišnji plan. U poređenju sa istim periodom prošle godine ostvareni prihodi su veći za 631.799,00 KM. Poreski prihodi u posmatranom periodu ostvareni su u iznosu od 3.857.929,00 KM, što predstavnja 47% u odnosu na godišnji plan. Poreski prihodi u tekućem u odnosu na isti period u 2009. godini veći su za 193.640,00 KM. U strukturi poreskih prihoda najznačajnije učešće imaju prihodi od indiretnih poreza koji su ostvareni u iznosu od 3.234.187,00 KM ili 49% u odnosu na godišnji plan. Indirektni porezi ostvareni u posmatranom periodu veći su u odnosu na isti period u 2009. godini za 182.080,00 KM. Neporeski prihodi u posmatranom periodu su ostvareni u iznosu od 855.994,00 KM. Tekuće pomoći u posmatranom periodu su ostvarene u iznosu od 276.872,00 KM, a odnose se na  pomoć po odluci Vlade RS za saniranje šteta izazvanih poplavama u iznosu od 250.000,00 KM, pomoć Ministarstva za porodicu omladinu i sport RS, pomoć Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS i Finansiranje centra za lokalni razvoj od strane grada Štokholma.
U drugih šest mjeseci  godine ostvaruju se veći prihodi, tako da sa sigurnošću možemo konstatovati da će do kraja godine budžet biti realizovan u visokom procentu.

Kada je u pitanju rad na poboljšanju kvaliteta života u opštini Teslić, koji projekti će se naći na prioritetnoj listi u narednom periodu?
Lukić: Projekte koje će predlagati izvršna vlast odnosiće se na obezbjeđivanje boljih uslova za ulaganje u našu opštinu kako bismo omogućili potencijalnim investitorima da dođu i otvore nove proizvodne kapacitete i da samim tim imamo realno otvaranje radnih mjesta.  U narednom periodu pokrenućemo projekte formiranja komunalno-radne  zone, projekte za samozapošljavanje, razvoja poljoprivrede, infrastrukturnog uređenja grada i seoskog područja, ulaganja u sport i kulturu. Dio sredstava za realizaciju ovih projekata nastojaćemo da obezbijedimo iz pretpristupnih fondova EU. Radićemo na izgradnji infrastrukture kako u gradu tako i na seoskim područjima.  Teslić je grad koji ima potencijala i izuzetan geografski položaj. Kao takav zahtjeva više pažnje i više brige kada je riječ o čistoći grada, održavanju zelenih površina, uređenju gradskih ulica.  Infrastruktura u seoskom području nije na zavidnom nivou uređenosti. Naša sela ostaju pusta i ljudi koji žive na selu ne mogu da kažu da žive u 21. vijeku jer tamo gdje nema puta, gdje je loša struja, nema vode ne možemo reći da je to 21. vijek. Mi ćemo raditi sve da u naša sela donesemo 21. vijek i da naša sela dobiju kvalitetnu infrastrukturu i da problem elektrosnabdijevanja bude riješen, te da iznađemo  mogućnost da gdje je to god moguće da se naprave seoski vodovodi. Poboljšavanjem kvaliteta života stanovništva dajemo i veću mogućnost razvoju opštine. Projekti koji se budu odnosili na ostale komponente života, a to su sport i kultura neće biti zapostavljeni.   Želimo da opština Teslić  bude grad u kome žive ljudi koji će sebe doživljavati kao Teslićane, odnosno ljudi koji tu pripadaju, a ne kao lijevi, desni ili neki koji se dijele, nego ljudi koji su odlučili da ostanu u Tesliću i da žive ovdje sa svojim porodicama.

 

(teslic.ba)

 

0 Коментарa

Још нема коментара

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.