Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Савјет мјесне заједнице Чечава

Адреса: 74274 Чечава
Контакт број:
+38765408983
Е-пошта:
mzcecava@gmail.com


Савјет МЗ Чечава

Име и презимеФункција
Милан МилашиновићПредсједник
Продић БлаженкоЧлан
Савковић НебојшаЧлан
Игњић МиланЧлан
Лазић МилорадЧлан
Томић МиливојЧлан
Кршић СашаЧлан
Савјет је изгласан на изборима 2021. године

Документи


Шта је Мјесна заједница?

Законом о локалној самоуправи Мјесна заједница је дефинисана као облик непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи, а одредбом Статута општине Теслић је одређена прецизна дефиниција мјесне заједнице, гдје се истиче да мјесна заједница представља територијалну и функционалну цјелину, у којој грађани задовољавају заједничке потребе и интересе у различитим сферама, гдје они посредно утичу на доношење одлука из одређених области, као што су: уређења насеља, становања, комуналних дјелатности, здравствене и социјалне заштите, заштите животне средине, образовања, културе, физичке културе и друге области које сами одреде Статутом мјесне заједнице. 

Савјет МЗ у периоду 2013 – 2021

Предсједник: Младен Станојевић
Чланови Савјета: Савковић Веселин, Савковић Нинко, Милашиновић Недељко, Јотановић Бранка, Симаковић Славица, Гачић Милка.

Савјет МЗ у периоду 2009 – 2013

Предсједник: Дејан Ковачевић
Чланови Савјета: Вучић Новак, Томић Срето, Томић Зоран, Горчанац Ведран, Продановић Горан, Васиљевић Маринко, Станојевић Видомир, Ђукановић Ново, Лукић Невенка, Савковић Веселин.