Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Projekat unapređenja zanatstva

U proteklom periodu 2009-10. Odsjek za razvoj opštine Teslić zajedno sa svim službama i odjeljenjima Administrativne službe opštine Teslić je aktivno radio na izradi i donošenju dva strateška dokumenta i to
„Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća na području opštine Teslić za period 2010-2015“ i „Strategija razvoja opštine Teslić 2010-2015 godine“ kao ključnim dokumentima za razvoj opštine i smanjenje nezaposlenosti.
 

 

Oba pomenuta dokumenta su usvojena od strane Skupštine opštine Teslić što stvara preduslove za dalje konkretne projekte i aktivnosti na realizaciji razvoja opštine i smanjenje nezaposlenosti. Cilj ovog projekta je da na osnovu gore pomenutih strategija Administrativna služba opštine Teslić praktično krene u realizaciju određenih aktivnosti i ostvarenje ciljeva postavljenih strategijama kroz grant za podršku obrtništvu. Kroz oba dokumenta problem nezaposlenosti je prepoznat kao glavni i gorući problem opštine Teslić. Tokom procesa izrade „Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća na području opštine Teslić za period 2010-2015“ veliki broj građana i privrednih subjekata je uzelo učešća iznoseći  konstruktivne prijedloge koji su većim dijelom i uvršteni u konačni dokument. Transparentnost i javnost procesa je omogućila svima da se prepoznaju u ovoj strategiji i postanu dio njene realizacije. Kroz javnu raspravu je u više slučajeva podvučeno da se treba više pokloniti pažnje podsticajima otpočinjanja i razvoja malih biznisa kroz stimulisanje obrtnika.

 

Prema tome ovaj projekat je prirodni nastavak „Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća na području opštine Teslić za period 2010-2015“ i predstavalja prvu aktivnost u nizu konkretnih aktivnosti ka ispunjavanju ciljeva postavljenih u okviru same Strategije. Ovo je prvi put poslije rata da se konkretnim sredstvima opštine daje podsticaj obrtništvu pa je značajno da se on iskoristi najsvrsishodnije i da ispuni očekivanja. Očekivanja od ovog projekta su  da će omogućiti nova zapošljavanja kao i pokretanje novih uslužnih djelatnosti na području opštine Teslić.

OPIS PROJEKTA:

Ovim projektom se unapređuje obrtništvo na području opštine Teslić definisanjem procedura distribucije sredstava predviđenih grantom za unapređenje obrtništva. Projekat će se odvijati u tri faze:
– Prva faza podrazumijeva izradu projektne dokumentacije unapređenja obrtništva kao i usvajanje iste od strane Skupštine opštine Teslić. Za ovu fazu projekta direktno će biti zaduženi Odsjek za razvoj u kabinetu Načelnika opštine i SO-e Teslić.
– Druga faza podrazumijeva raspisivanje javnog poziva za dodjelu sredstava iz granta prema odluci koju je usvojila Skupština opštine Teslić kao i promociju poziva kako bi se što veći broj aplikanata prijavio i kako bi se došlo do što većeg broja kvalitetnih poslovnih ideja koje će osigurati samo-održivost i dugoročno zapošljavanje. Promocija će se vršiti putem pisanih elektronskih i drugih pogodnih medija. Zaduženi za realizaciju ove faze je Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti.
– Treća faza podrazumijeva selekciju/odabir najboljih poslovnih ideja i dodjela sredstava potpisivanjem ugovora. Zaduženi za realizaciju ove faze je Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti. U trećoj, završnoj fazi će biti i proces evaluacije tj. pisanja konačnog izvještaja koji će biti adekvatno publikovan i promovisan. Za ovaj dio treće faze će biti zadužen Odsjek za razvoj pri kabinetu Načelnika opštine.
Rok za realizaciju ovog projekta je tekuća 2010. godina.

SVRHA PROJEKTA:
          Primarna svrha projekta je povećanje broja privrednih subjekata na području opštine Teslić, pomoć postojećim zanatima, koji spadaju u grupu tradicionalnih i starih zanata (uredba o zaštiti tradicionalnih i starih zanata) kao i smanjenje nezaposlenosti kao jedan od krucijalnih problema sa kojima se građani opštine suočavaju. Takođe, cilj je da se animiraju fizička lica koja po prvi put pokreću svoj posao kako bi se promovisalo obrtništvo i samozapošljavanje kao bitan segment lokalne ekonomije i stvaranja novih radnih mjesta. Samo realizacijom ovog projekta će se omogućiti samoodrživost projekta i dalje finansiranje iz komercijalnih izvora biznis ideja koje budu uspiješne na komercijalnom nivou. Kao izvori za provjeru uspješnosti projekta služiće Registar obrtnika za povećani broj registrovanih obrta, izvještaji zavoda za zapošljavanje za broj novo zaposlenih u sklopu ovog projekta, izvještaj komisije za izbor korisnika za broj prihvaćenih aplikacija, financijski izvještaj Odjeljenja za finansije o dodjeli sredstava za sredstva koja su planirana ovim projektom.

Očekivani rezultati:
 – Oko 15 novo registrovanih radnji u projektnom periodu;
 – Oko 20 novo zaposlenih u obrtničkim radnjama;
 – Prijavljeno oko 65 aplikanata na javni poziv;
 – Selektovano oko 20 aplikanata za finansiranje iz granta za unapređenje obrtništva;
 – Povećan prihod opštine na osnovu poreza za oko 5 000 KM;
 – Stvoreni preduslovi za samo-održivost projekta i dalji razvoj.

Samo-održivost:
          Punom realizacijom ovog projekta stvoriće se uslovi za samoodrživost i dalji razvoj obrtničke djelatnosti na području opštine Teslić kroz inicijalna sredstva koja će biti obezbijeđena kroz budžet za tekuću godinu, takođe stvoriće se pozitivna praksa za nastavak ovakvog ili sličnog projekta i u narednim godinama sa, ukoliko to mogućnosti dozvole, značajno većim sredstvima. Pozitivna iskustva se trebaju iskoristiti kada su u pitanju i drugi privredni subjekti na području opštine ali i u susjednim opštinama. Potrebno je intenzivirati saradnju sa komercijalnim bankama i mikro-kreditnim organizacijama koje bi mogle adekvatno financijski da prate razvoj obrtničkih radnji obezbeđenje sredstava pod povoljnim uslovima (grejs period, povoljne kamate i sl.). Sistemom kontinuirane edukacije približiti fondove Vlade RS i EU predstavnicima privrednom sektora.

Ciljna grupa:
          Fizička lica sa prebivalištem u opštini Teslić, koja su na području opštine Teslić registrovana za obavljanje djelatnosti –proizvodno i uslužno zanatstvo, kao i lica koja su podnijela zahtjev za odobrenje za rad u oblasti proizvodnog i uslužnog zanatstva na području opštine Teslić. Sa oko njih 20 će biti potpisani ugovori o dodjeli sredstava.

Kriterijumi za odabir korisnika granta:
          Kriterijumi kojima će se voditi tijelo za izbor/selekciju će biti:
 – Vrsta proizvodno uslužnog zanatstva pri čemu će prednost imati zanati iz grupe tradicionalnih i starih zanata utvrđenih Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata kao i nedostajući servisno-uslužni zanati koji će se bodovati sa15 bodova, a ostali zanati sa 10 bodova,
 – Broj zaposlenih pri čemu će naravno veći broj zaposlenih nositi i veći broj bodova prilikom rangiranja tako da će aplikanti koji zapošljavaju 1 radnika biti bodovani sa 7 bodova i tako svaki naredni radnik, nosiće 7 dodatnih bodova.
 – Populacija stanovništva pri čemu će kategorije RVI i porodica poginulih boraca kao i mladi do 35 godina starosti imati veći broj bodova prilikom procesa selekcije tako da će se oni bodovati sa 25 bodova a ostali sa 15 bodova,
 – Kvalitet program tj. namjene pri čemu će prioritet imati kvalitetna rješenja koja osiguravaju održivost i povećanu zaposlenost će se bodovati sledećim ocjenama i bodovima:
          – zadovoljavajući……..dobija   10 bodova
          – dobar………………. dobija   15 bodova i
          – izuzetno dobar………dobija   25 bodova

 

 Aktivnosti:
  – Izrada projektne dokumentacije (konkurs, ugovore i sl.) unapređenja obrtništva u kojem će se definisati kriterijumi za dodjelu sredstava kao i rokovi za realizaciju određenih projektnih aktivnosti – realizacija Odsjek za Razvoj
 – Donošenje odluke o usvajanju programa od strane Skupštine opštine Teslić – realizacija SO-e Teslić
 -Objava javnog poziva za dodjelu sredstava granta za obrtništvo i to u što većem broju pisanih i elektronskih medija, radio oglasa i web stranice opštine Teslić – realizacija Odjeljenje za privredu i društvene djelatnost
 – Javna promocija poziva preko predstavnika mjesnih zajednica – realizacija Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
 – Obrada prispjelih prijava na poziv i izbor odgovarajućih aplikanata za dodjelu sredstava granta – realizacija Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
 – Potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava sa aplikantima koji su selektovani na osnovu javnog poziva – realizacija Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
 – Dodjela sredstava na račun aplikanata – realizacija Odjeljenje za finansije
 – Evaluacija i monitoring, pisanje završnog narativnog i financijskog izvještaja i njegova publikacija – realizacija Odsjek za Razvoj
Rok za realizaciju je tekuća 2010. godina

 

Budžet:
Budžet za realizaciju ovog projekta je 50.000 KM koji će biti obezbjeđen iz budžeta opštine Teslić za tekuću 2010. godinu prema planu realizacije budžeta i sredstvima alociranim za unapređenje obrtništva.
Sva sredstva će se dodijeliti aplikantima a troškovi realizacije ovog projekta idu kroz redovnu aktivnost administrativne službe.

NAPOMENA
 – Tačni termini i opis načina podnošenja prijava biće sadržani u Javnom pozivu o kojem će javnost biti blagovremeno obavještena putem sredstava informisanja

 

(teslic.ba)

0 Коментарa

Још нема коментара

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.