Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Миличевић за портал Чечаве: Радови на водоводу теку по плану, вода стиже до краја године

Радови на секундарној мрежи / Фото: Драган Станојевић

Пројекат водоснадбијевања села Чечаве, Растуше, Укринице, Горње Радње и Осивице је највећи инвестициони пројекат у новијој историји у овом дијелу теслићке општине, али и у самом Теслићу. Сам пројекат се реализује већ више од 10 година кроз разне фазе и тешко га је било пратити. Како се пројекат приводи крају, вријеме је да сумирамо читаву причу око водовода и како се одвијала његова реализација, докле се стигло те када се може очекивати његов завршетак.

Пројекат под називом „FISCHE“, проводио се од 2012. до 2018. године и подразумијевао је рјешавање проблема питке воде и канализације за двије трећине становника општине Теслић, са могућношћу проширења пројекта и формирања секундарне водоводне и канализационе мреже и на оне дијелове општине, који у том тренутку, нису били обухваћени пројектом. Укупна вриједност пројекта је била пројектована на око 20 милиона конвертибилних марака. Нама битна друга фаза „FISCHE“ пројекта вриједности 4,5 милиона КМ према чечавском крају је подразумијевала изградњу 36 километара примарног вода са припадајућим шахтовима те пет резервоара и пумпних станица различитих капацитета од 100 до 500 кубика. Радови на другој фази су завршени 2018. године.

Проширење „FISCHE“ пројекта односи се на изградњу секундарне водоводне мреже за горе поменута села, плус Влајиће и Љељуг, и његова реализације је, након двије године закашњења проузрокованих политичким ратом владајућих и опозиције, почела 2019. године одлуком о кредитном задужењу Општине у износу од 2,8 милиона КМ. Укупна вриједност друге фазе пројекта је 7,2 милиона КМ и финасираће се из различитих извора, укључујући и учешће становништва. Радови су почели у децембру 2020. године а рок за завршетак је 12 мјесеци. Овим пројектом је предвиђена изградња око 120 км дистрибутивне секундарне мреже и прикључење на водовод 2000 домаћинстава.

Иако је Чечава село који лежи на три ријеке, проблем питке воде, поготово у љетњем периоду, је одувијек био присутан и тражио се начин за његово превазилажење. Домаћинства се напајају искључиво из властитих бунара и базена гдје вода често није исправна за пиће, па се у том случају користи заједнички извор одакле се вода за пиће односи ручно.

Почетком 2000-их година појавлили су се мали спорадични пројекти гдје су се мјештени из пар домаћинстава удруживали, тражили и добијали финансијска средства од Општине за реализацију заједничких базена. Убрзо се увидјело да такав приступ не може ријешити проблем водоснабдијевања становништва па се приступило реализацији свеобухватног пројекта.

Један од првих састанака на ову тему одржан је у фебруару 2008. године у сали Мјесне заједнице у Чечави. Питање водовода тада је покренуо владајући СНСД. Састанку је присуствовао директор Теслићког водовода, односно предузећа „РАД“ које газдује водоводом и замјеник начелника Општине. Смјеном власти 2012. године пројекат преузима СДС, који ће га, уз одређене измјене, очекује се крајем ове године, привести крају.

Водоводни систем Теслића питком водом се снадбијева са постројења за припрему питке воде „Студенци“. Сирова вода се захвата из ријеке Усоре. Два магистрална-дистрибутивна цјевовода су изграђена крајем 60-их и 80-их година и представљају велики проблем у транспорту питке воде због учесталих кварова и губитака узрокованих замором материјала. Посљедњих година се константно улажу напори у санацији и проширењу система. Исти је је дијелом проширен и кроз пројекат „WATSAN“, који је реализован у периоду од 2015. до 2019. године. У току су и додатни радови на санацији и проширењу капацитета чији се завршетак очекује 2023. године.

Да се вратимо у Чечаву.

Пројектовани притисак воде на кућним прикључицима би требао износити 3 бара. Пројектом je предвиђено да се шахтови постављају уз ограду дворишта, односно 10-15 метара од куће или по потреби ближе. Сви који у току реализације пројекта потпишу уговор, улазе у систем да им се постави шахт и до њега доведе вода. Након уплате пуног износа учешћа, о чему више говори начелник Миличевић у наставку, приступа се постављану водомјера и вентила за прикључак на домаћинство. Пуштање ће се вршити сукцесивно по засеоцима када и гдје технички услови дозволе пуштање једног дијела система.

У ишчекивању да Усора потече из чесми чечавских домаћинства, питали смо начелника општине Милана Миличевића о тренутним активностима и динамици радова, сумњамa али и критикама које прате реализацију овог пројекта.

 1. С обзиром да радови на изградњи секундарне дистрибутивне водоводне мреже за чечавски крај трају већ шест мјесеци, желимо Вас питати о напретку истих и када се може очекивати прикључивање првих домаћинстава на градски водовод?
  – Радови на изградњи дистрибутивне секундарне мреже теку по плану и према задатим роковима. Једино што повремено негативно утиче на радове су кишни дани али се касније радови настављају појачаним интензитетом тако да очекујем да неће доћи до кашњења. Тренутно су радови дошли до Растуше, тачније машине су ушле у Растушу. Претходно је завршена траса у Осивици и Горњој Радњи и у овим мјестима се ради на постављању шахтова и кућних прикључака. Пуштање воде у домаћинства ће се радити етапно од једне до друге мјесне заједнице након испитивања и испирања система али то су већ технички детаљи о којима више могу рећи стручњаци из те области. О свим детаљима становништво ће бити благовремено обавијештено.
 2. Приликом обиласка радова на подручју мјесне заједнице Горња Радња у децембру прошле године, изјавили сте да ће послије окончања радова у чечавском крају, радови бити пресељени у Влајиће и Љељуг. Имајући у виду да су радови у Влајћима и Љиљугу већ у току, а да чечавски крај притом није завршен, питамо Вас да ли је дошло до промјене плана и динамике радова и да ли се може очекивати завршетак радова до краја године како је уговором предвиђено?
  – Може се очекивати завршетак радова до краја године како је уговором и предвиђено. Извођач радова је одлучио да у радове уведе и подизвођаче тако да радови упоредо теку у чечавском крају и у Влајићима и Љељугу. Прецизније речено, радови у Влајићима и Љељугу не успоравају радове у чечавском крају а увођење подизвођача не утиче на уговорену цијену радова.
 3. У току прошле године најављене су и активности на потписивању појединачних уговора са становницима чечавског краја. Према нашим информацијама само одређени засеоци и домаћинства су обрађени. Шпекулише се да се ради о политичкој селекцији становништва. Ви сте најавили да ће се пуштање водовода одвијати селективно, у зависности од тога колико домаћинства се по мјесној заједници пријави. Можете ли нам Ви рећи нешто више о овим активностима и како се спроводе с обзиром да одређени број становника није ни добио понуду?
  – Потписивање уговора уопште не утиче на брзину одвијања радова нити на правце у којима се радови изводе. Ту је паралелни процес. Тачно је да ће пуштање појединих прикључака зависити од потписивања уговора и динамике уплата али ни на који начин не утиче на ток радова на дистрибутивној и секундарној мрежи. Значи свако домаћинство ће док трају радови бити обухваћено потписивањем уговора а сада се то ради по мјесним заједницама утврђеним редослиједом који ни на који начин не утиче на динамику радова који теку на терену. Значи уопште није важно ко је уговор потписао први а ко задњи. Важно је да заинтересовани потпишу уговоре и изврше уплату и биће прикључени по завршетку радова на мрежи. Шпекулације о “политичкој селекцији становништва” пласирају злонамјерни. Уосталом списак до сада потписаних уговора је јаван и сви га могу добити на увид а већ сам објаснио да редослијед потписивања уговора ни на који начин не утиче на динамику радова ни на редослијед прикључивања. Уговори се потписују свакодневно и тај посао тече по плану.
 4. Неки мјештани су у страху и боје се да ће потписивањем уговора у току изградње платити пуну цијену, а да ће други, који се на водовод прикључе накнадно, сносити мање трошкове прикључка. Овај сценарио је већ виђен приликом изградње телефонске мреже те стога је страх код мјештана оправдан. Да ли ће цијена прикључка остати иста и након окончања радова?
  – Ни једно домаћинство не плаћа пуну цијену. По одлуци Скупштине општине Теслић цијена суфинансирања прикључка на градску водоводну мрежу у чечавском крају је 850 КМ а за породице погинулих бораца 425 КМ. Пуна цијена изведених радова на секундарној мрежи по једном прикључку је 4300 КМ. Разлика између 4300 КМ и онога што плаћају домаћинства (850 КМ) се плаћа средствима буџета општине Теслић. Након окончања радова комплетна мрежа се предаје у надлежност предузећа “РАД” Теслић и сви накнадни прикључци који буду вршени након завршетка радова плаћаће се у пуном износу по цјеновнику предузећа “РАД” Теслић.

У наредном периоду ћемо покушати прикупити одређене информације од предузећа ”Рад” које газдује водоводом. Позабавићемо се цијеном прикључка након завршетка радова, направити пројекције утрошка воде и висине мјесечних рачуна који се могу очекивати у просјечном чечавском домаћинству.

Пишући ову вијест контактирали смо више особа како би добили прецизне информације, отворили одређене теме и чули критике. Разговарали смо и са представницима претходне власти, из периода 2008. године, који данас чине опозицију. Сви су углавном признали, што се и из разговора могло видјети, да су махом слабо упућени у сам пројекат и његову реализацију. Једине критике су упућене на висину учешћа која је иницијално била предвиђена у износу од 250 КМ, али се мора напоменути да је у то вријеме и вриједност радова била пројектована на мањи износ, на око 5 милиона КМ.

0 Коментарa

Још нема коментара

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.